ARCHITEKTURA
 
PROJEKTOVÁNÍ + INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 

URBANISMUS

 
DEVELOPERSKÁ ČINNOST
 
OCENĚNÉ STAVBY
Urbanistická studie Břeclav
Urbanistická studie Břeclav
Soutěž vyhlášená na téma urbanistické studie na území meandru řeky Dyje v moravském městě Břeclav.
Průmyslová zóna Prefa Přeštice
Průmyslová zóna Prefa - Přeštice
Zastavovací plán areálu bývalé Prefy Přeštice. Dopravní obsluha a parcelace území.
Přeštice plán K10, K12
Přeštice - plán K10, K12
Zastavovací a regulační plán na rozvojové obytné území města Přeštice na jeho severním okraji.
Přeštice rozvojová zóna
Přeštice - rozvojová zóna
Zastavovací plán rozvojové zóny města Přeštice na jeho jihovýchodním okraji v meandru řeky Úhlavy. Jedná se o rozvojové území s funkcí obchodu, sportu a rekreace.
Obytný okrsek Dobřany
Obytný okrsek Dobřany
Územní studie na obytnou zónu ve městě Dobřany.
Řadové domy - Plzeň Losiná
Řadové domy - Plzeň Losiná
Studie na obytnou zónu v Losiné u Plzně, která by částečně sloužila jako bydlení zaměstnanců společnosti APB - Plzeň.